Fragmenten van Mr. Adnan Oktar's live uitzendingen op A9 TV, 11 Februari 2016   ADNAN OKTAR: Omdat hypocrieten nogal verraderlijk en oneerbiedig zijn, gedragen ze zich kleingeestig wanneer ze bij de ongelovigen zijn, ze denken persoonlijk voordeel te behalen als de ongelovigen overtuigd worden dat ze bekwaam, intelligent, en oplettend zijn en lef hebben. Ze proberen de ongelovigen bijvoorbeeld te laten zien hoe oplettend, scherpzinnig en vooruitziend ze zijn om door hen gewaardeerd te worden. Ze streven hun leven lang naar dit doel, als een opgesloten hond als het ware. Ze verlangen vurig naar de waardering van de ongelovigen. Om die reden bijvoorbeeld volgden de hypocrieten in het tijdperk van onze Profeet (saas) hun eigen wet. Elke hypocriet probeerde in de gunst te komen van de ongelovigen. Bijvoorbeeld, wanneer een gelovige contact had met het Romeinse Rijk, dan zou hij normaal gesproken positief over onze Profeet (saas) spreken en over zijn ethiek toch? Maar de hypocrieten gingen alleen over zichzelf opscheppen, en probeerden te pronken met hun vaardigheden van kennis en informatie verwerving om voordeel te behalen. Terwijl de Romeinen afwimpelde met “goed gedaan”. Onze Profeet (saas) had geen enkele diplomatieke betrekking met Rome behalve een verzonden uitnodiging tot de Islam. Als ze het hadden gewild dan konden de hypocrieten van dat tijdperk Rome persoonlijk bezoeken om onze Profeet (saas) te introduceren en ze uit te nodigen tot de Islam, maar ze promootten alleen zichzelf. Hypocrieten kennen zelfs de kleinste informatie toe aan zichzelf. Ze waren de Profeet (saas) geheel niet erkentelijk, aangezien ze alleen leefden voor hun eigen glorie.   Bijvoorbeeld, omdat de ongelovigen een sterk leger hebben en sterk bewapend zijn, met andere woorden een zichtbare macht hebben. Verkiezen de hypocrieten de ongelovigen boven de gelovigen omdat ze zichtbare macht steunen. Ze veronachtzamen de macht van God, hoewel het God is die al de legers en wapens heeft gecreëerd die de ongelovigen bezitten. De hypocrieten houden zich bijvoorbeeld alleen bezig met de vliegtuigen die de Britse diepe staat bezit, of het de VS is die erover regeert of Rusland. Ze letten niet op het feit dat het God is die over hen allemaal regeert.  De hypocrieten hechten alleen belang aan het zichtbare en substantiele, met andere woorden ze zijn materialisten. Ze zijn zich er niet bewust van dat  God de macht toekent, of ze negeren het.   Als er bijvoorbeeld aan hen wordt gevraagd om iets heel simpels te doen, beweren ze dat niet te kunnen. Ze weigeren niet rechtstreeks op wat  ze moeten doen, maar ze doen geloven alsof ze onbekwaam zijn. Aldus dwingen ze de gelovigen om het op te geven om de hypocrieten om hulp te vragen. Als de gelovigen bijvoorbeeld op jihad gaan, doen de hypocrieten alsof ze er niet goed in zijn. De hypocrieten doen alsof ze niet capabel zijn om zichzelf te kunnen verdedigen, geen paard kan berijden of geen wapen kan gebruiken.  Ze doen dit opzettelijk uit immoraliteit, anderszins als ze verwachten er een voordeel uit te kunnen halen dan zijn ze ineens in alles heel uitstekend. Maar aangezien ze er geen voordeel uit kunnen halen, doen ze alsof ze onbekwaam zijn zodat ze niet ten gunste van de moslims moeten werken. Echter, als ze bij de ongelovigen zijn doen ze goed hun best om te bewijzen dat ze zeer bekwaam, dapper, oplettend, intelligent en succesvol zijn, om de goedkeuring te kunnen krijgen en acceptatie van de ongelovigen. Met andere woorden, ze hebben er alles voor over om door de ongelovigen aanvaard te worden en om bij hen te kunnen horen.Omdat hypocrieten op zoek zijn naar macht, kracht en glorie temidden van de ongelovigen. God verwijst hiernaar in de Quran, “Hopen ze om macht en eer bij hen te vinden?” Hypocrieten zijn altijd op zoek naar dit soort zaken bij de ongelovigen. Daarom gebruiken ze allerlei vleierij en geven ze blijk van intelligentie, om zichzelf te kunnen bewijzen bij de ongelovigen. En door het aanschouwen van het psychopatische en oneervol gedrag van de hypocrieten, verafschuwen de ongelovigen hen des te meer.   

Fragmenten uit interviews »
Hypocrieten proberen bekwaam en intelligent over te komen temidden van ongelovigen, en onbekwaam temidden van gelovigen

Fügen Sie Ihre Website(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.